Start ] om oss    about us ] snurringar ] stenringar ] alliansringar ] carmoseringar ] ringar utan stenar ] slata ringar ] herringar ] armband ] hangsmycken ] collielas ] andra smycken ] öppningsbar ring ] mustang jewelry ] different car jewellery ] orhange ] parlringar ] order form ] rep. prislista ] [ omarbetningsringar ]

 

                                                               

Omarbetningsringar.

Där vi använder din gamla släta ring

den bör vara mellan  3mm -6mm

bred, stämplar och gravyr

blir kvar.

Handgjorda ringar

av Sven Winblad i egen atelje

i Uddevalla

                                                              

Made in Sweden by Sven Winblad

0522-17928

sven.lena.winblad@swipnet.se

 

     

Nr.408                          Nr.407                           Nr.406  

 

Nr.404                      Nr.401                   Nr. 405

   

Nr.402                  Nr.400                     Nr.403

   

Nr.161                    Nr.420                       Nr.416

   

Nr.421                    Nr.414                  Nr.412 

   

Nr.417                   Nr.411                   Nr.413

   

Nr.415                 Nr.418                 Nr.37

   

Nr.409                          Nr.410                       Nr.419

   

Nr.422                        Nr.423                Nr.424

   

Nr.425                       Nr.426                      Nr.427

   

Nr.242                      Nr.241                        Nr.428

Nr.429                     Nr.430                        Nr.431

 

Nr.432                          Nr.400

   

Nr.A                       Nr.B                    Nr.E

   

Nr.C                    Nr.D                      Nr.148

 

 

 

Prislista på våra omarbetningsringar

 

0522-17928

 

Nr. 401  helt ny ring 6,700:-                        omarbetning   2,200:-  med cz.

Nr.402       "          7,500:-                                 "              2,800:-    med cz.

Nr.405       "           8,000:-                                 "              3,200:-   med cz.

Nr.404       "            7,000:-                                "             2,400:-  med cz.

Nr.406        "           6,100:-                                "             1,700:-  med cz.

Nr.407        "            6,300:-                               "             1,900:-   med cz.

Nr.408        "            7,200:-                               "             2,600:-   med cz.

Nr.400        "            7,800:-                               "             3,000:-   med cz.

Nr.403         "           7,900:-                               "             3,100:-  0,04 brill

Nr.161         "           6,100:-                              "             1,700:-  med cz.

Nr.409         "           6,500:-                               "             2,100:- med cz

Nr.410         "           7,600:-                               "             2,900:- med cz

Nr.411         "           7,400:-                               "             2,700:- med cz.

Nr.412         "           7,400:-                               "             2,700:- med cz

Nr.413         "           7,500:-                               "             2,800:- med cz.

Nr.414         "           7,500:-                               "             2,800:- med cz.

Nr.415         "           7,000:-                               "             2,400:- med cz.

Nr.416          "           7,800:-                              "             3,000:- med cz.

Nr.417          "           7,500:-                              "             2,800:- med cz.

Nr.418          "           7,900:-                              "             3,100:- med cz.

Nr.419          "           7,500:-                              "             2,800:- med cz

Nr.420          "           7,900:-                              "             3,100:- med cz.

Nr.421          "           8,400:-                              "             3,500:- med cz.

Nr.422          "           6,300:-                              "             1,900:- med cz

Nr.423          "           7,100:-                              "             2,500:- med cz

Nr.424          "           7,500:-                              "             2,400:- med cz

Nr.425          "           7,500:-                              "             2,800:- med cz

Nr.426          "           7,000:-                              "             2,400:- med cz

Nr.427          "           6,900:-                              "             2,300:- med cz

Nr.428          "           7,600:-                              "             2,900:-med cz

Nr.429          "           7,600:-                              "             2,900:-med cz

Nr.430             "           7,800:-                 "              3,000:-med cz och pärla

Nr.431          "           8,300:-                              "             3,400:- med pärla

Nr.432          "           8,000:-                              "             3,200:- med pärla

Nr.241          "           6,300:-                              "             1,900:-med cz

Nr.242          "           6,200:-                              "             1,800:-med cz

Nr.148          "           7,800:-                              "             3,000:- med cz

Nr.A             "           6,300:-                              "              1,800:-

Nr.B             "           5,600:-                              "               1,100:-

Nr.C             "           6,000:-                              "               1,450:-

Nr.D             "           5,600:-                              "               1,100:-

Nr.E             "            6,550:-                              "               2,100:-

Nr37 med kunds släta ringar 3,600:-  tillkommer för stenar cz 2,900:- +  med brill.10,900:- 15 st. 0,03 = 0,45c.